^Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Revize elektrických zařízení a hromosvodů

Školení a přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb.

Kontroly elektrických zařízení strojů

Revize elektrických spotřebičů

Martin Horňák - Revize elektrických zařízení

Elektrický stroj nebo spotřebič je montážní celek sestavený z několika částí, z nichž je minimálně jeden pohyblivý, má příslušnou pohonnou jednotku, řídící jednotku a obvody vzájemně propojenými za účelem specifického použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu.


Pro tato elektrická zařízení platí předpis ČSN EN 60204-1 ed.2., kdy je třeba vykonávat pravidelné revize a kontroly a to z několika důvodů a příčin:
poruchy nebo poruchové stavy v elektrických zařízeních, které mají za následek možnost úrazu elektrickým proudem nebo požár elektrického původu,
poruchy nebo poruchové stavy v řídících obvodech (nebo součástkách a přístrojích spojených s těmito obvody), které mají za následek chybnou funkci stroje,
poruchy nebo přerušení ve zdrojích energie i poruchy nebo poruchové stavy v silových obvodech, které mají za následek chybnou funkci stroje,
ztráta spojitosti obvodů závislých na kluzných nebo valivých kontaktech, která má za následek poruchu bezpečnostní funkce,
elektrické rušení, např. elektromagnetické, elektrostatické, vytvářená buď vně nebo uvnitř elektrického zařízení, která mají za následek chybnou funkci stroje,
uvolnění akumulátorové energie (buď elektrické nebo mechanické), která má za následek například úraz elektrickým proudem, neočekávaný pohyb, který může způsobit zranění,
povrchové teploty, které mohou způsobit zranění.

 

Od 31.prosince 2010 byla norma ČSN 33 1600 z roku 1994 a ČSN 33 1610 z roku 2005 nahrazena novou normou platící i pro elektrické spotřebiče a to ČSN 33 1600 ed.2.

 

Norma ČSN 33 1600 ed.2 stanovuje, že na elektrickém ručním nářadí se během provozu má provádět:
kontroly (prohlídka a zkoušení) - pracovník min. §4 vyhl. č. 50/1978 Sb.,
revize (prohlídka, měření a zkoušení) - revizní technik §9 vyhl. č. 50/1978 Sb.

 

Lhůty kontrol na elektrickém ručním nářadí:
před každým výdejem a po každém vrácení nářadí, při dlouhodobém používání - každý den vždy na začátku a na konci práce s nářadím.
V případě velmi častého používání ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

 

Revize a kontroly se vztahují na veškeré elektrické zařízení, spotřebiče a nářadí, připojené do elektrické sítě pomocí pohyblivého přívodu do zásuvky.
Norma ČSN 33 1600 ed.2 se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi související.
Revize a kontroly spotřebičů zajišťuje provozovatel, v řádných termínech dle skupiny spotřebiče a při podezření na poškození spotřebiče (el. proudem, nárazem, polití tekutinou,…). Kontroly a revize spotřebičů se provádí, aby se předešlo úrazům elektrickým proudem.
Při revizi se provádí:
prohlídka - zda spotřebič není mechanicky poškozen,
měření - spotřebič se odpojí od sítě a provedou se potřebná měření,
funkční zkouška - spotřebič se opět připojí k síti, uvede se do chodu zda nevykazuje abnormality,
vystavení protokolu - zaznačení identifikačních údajů, výsledků revize a vystavení protokolu. Pro snazší identifikaci označujeme spotřebič štítkem s čárovým kódem.

 

Rozdělení elektrických spotřebičů (ručního nářadí) dle užívání:
Skupina A spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Skupina B spotřebiče používané ve venkovním prostoru {na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny atp.)
Skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Třídy ochrany spotřebiče:

Třída 0.

- pouze základní izolace, v ČR je používání těchto spotřebičů zakázáno

 

Třída I.

- ochrana je zajištěna základní izolací a spojení neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě
- spotřebiče jsou vybaveny přívodní šňůrou a ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

 

Třída II.

- ochrana je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (někdy se používá zesílená izolace)
- spotřebiče neobsahují neživé části
- u spotřebičů neexistuje ochranné propojení
- mají na trhu nejpočetnější zastoupení

 

Třída III.
- ochrana je zajištěna bezpečnostním malým napětím (42V pro jednofázové rozvody, 24V pro třífázové rozvody)
- spotřebiče jsou napájeny ze zdroje bezpečného malého napětí, který je vyroben dle normy IEC 742
- spotřebič nelze zapojit do běžného zásuvkového rozvodu 230V (je vybaven odlišnou vidlicí)

 

Sankce a pokuty:

Inspektorát Práce patří mezi kontrolní orgány pro vykonávání revizí elektrických spotřebičů a nářadí. Při jejich nedodržení může udělit finanční pokutu až do výše 2 000 000 Kč, podrobnosti jsou uvedeny v zákoně č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Stejný případ může nastat i při vzniku úrazu či požáru, kdy pojišťovna plnění nevyplácí nebo výrazně zkrátí. Současně Vám může hrozit žaloba ze strany poškozeného za nedodržení zákona. Proto je nutné, aby jste dodržovali provádění revizí elektrických nářadí a spotřebičů a tím zamezili možným úrazům, poškozením zdraví nebo majetku.

Kalendář školení

poslední mesíc červenec 2024 Příští Měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Nejbližší termín školení

Žádné události

Skype kontakt

Můžete mě kontaktovat prostřednictvím komunikátoru Skype, pokud nejsem on-line, tak mě kontaktujte na telefonním čísle: 724 767 850.